ธุระกิจของเรา

Steel

บริษัท นิปปอน สตีล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท สยามบุณฑริก จำกัด จำหน่ายสินค้าที่ผลิตโดย บริษัท นิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิโตโม เมทัล คอร์ปอเรชั่น (หนึ่งในบริษัทผู้นำของอุตสาหกรรมผลิตเหล็กระดับโลก) และบริษัทในเครือ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสมและน่าเชื่อถือ ทั้งในและต่างประเทศ


steel
steel

Steel

 • Rails

 • Wide-Flange beams

 • Hyper-eutectoid beams

 • General shapes

 • Steel bars

 • Wire products

 • Medium-wall and heavy-wall plates

 • Hot-rolled coils

 • Cold-rolled coils

 • Various surface-treated steel plates and sheets
 • Electromagnetic steel plates and sheets

 • Steel pipes

 • Special steel

 • Stainless steel

 • Titanium products

 • Sheet piles

 • Pipes for piling

 • Structural materials for civil engineering

 • Steel frames

 • Tin plates
 • Columns

 • Deck plates

 • Interior and exterior materials for buildings

 • Housing fixtures

 • Bar & wire rod and products

 • Welding electrodes and rods

 • Containers

 • Metal processing products (including thermal spraying materials)

 • Various fabrication and construction


Steel

วัตถุดิบ ทางเราสามารถเป็นตัวแทนจัดหาวัตถุดิบเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมจากผู้ผลิตที่น่าเชื่อถือผ่านเครือข่ายทางธุรกิจของเราที่มีอยู่ทั่วโลก


metal
metal

Steel

 • Aluminum products

 • Copper products

 • General industrial machinery

 • Metal silicon

 • Carbon fiber

 • General industrial machinery

 • Cast and forged products

 • Precision machined products

 • Automotive parts

 • Heat-shield coating adgreencoat


Steel

ธุรกิจสิ่งทอของเราเป็นศูนย์กลางในธุรกิจผู้ผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายภายใต้การผลิตแบบโออีเอ็ม(OEM) เราทำงานด้วยความแข็งแกร่งครบวงจรที่ครอบคลุมทุกขั้นตอนตั้งแต่การพัฒนาวัตถุดิบ การวางแผน การผลิตสินค้า ไปจนถึง การจัดจำหน่ายสินค้าสำเร็จรูป ทั้งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายบุรุษและสตรี เสื้อผ้าที่มีนวัตกรรม และสินค้าเพื่อใช้ภายในบ้าน


metal
metal

Steel

 • Fashion wear for ladies, men and children

 • School uniforms

 • Workwear

 • Sweater

 • T-Shirts, Polo Shirts

 • Sportswear

 • Innerwear

 • Other functional clothing

 • Bedding products

 • Dress Shirts

 • Casual Shirts


Food Stuffs

บนพื้นฐานความสำเร็จของเราเป็นผู้บุกเบิกในด้านของเนื้อนำเข้า ที่เรามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมอาหารที่ผ่านการพัฒนาและนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารที่เชื่อถือได้ปลอดภัยและมีคุณภาพสูง


metal
metal

Steel

 • Beef

 • Pork

 • Chicken

 • Other meats including processed products

 • Seafood

 • Seafood product including processed products

 • Agricultural products including processed products

 • Other food products and processed products